יוחאי, אביו של רבי שמעון בר יוחאי

Yochai, the father of Rabbi Shimon bar Yochai


No Hilula Date


Members Downloads

יוחאי.mp4

Image Gallery


יוחאי, אביו של רבי שמעון בר יוחאי

Yochai, the father of Rabbi Shimon bar Yochai


בהקדמה לספר הזהר כתוב שרבי פנחס בן יאיר אמר על יוחאי, שיש לו מרגלית טובה, והאור של אותה מרגלית הוא כאור השמש שיצאה מנרתיקה ועומד משמים לארץ. כמובן שההתייחסות היתה לבנו של יוחאי – רבי שמעון, הרשב"י.
In the preface to the Zohar, it is written that Rabbi Pinchas ben Yair said that Yochai, has a presuce stone (Margalit), and that the light of this stone is like the light of the sun when it exits from its holiness and rises from heaven to earth. Of course, he refered to the son of Yochai - Rabbi Shimon, Rashbi.

Map - Gush Halav

Virtues


Righteous sons

Leave a Reply